Profil

Bjarne Gramstrup
cand. psych. Autoriseret psykolog

Jeg har arbejdet som psykolog siden jeg blev færdiguddannet i 1987, og har over årene tilegnet mig et bredt teoretisk fundament, og en omfattende terapeutisk ”værktøjskasse” at trække på. Mit udgangspunkt er i professionelle rammer, at søge at skabe en nærværende og god relation. I dialogen og samarbejdet omkring at finde løsninger og  fjerne problemer, symptomer mm, går jeg efter at skræddersy tingene, og har fokus på at finde de teknikker og forståelsesmæssige tilgange, der konkret viser sig mest effektive og meningsfulde, for hver enkelt person/par /gruppe.

Det er min oplevelse, at folk kommer med mange forskellige problemer, og at vi som personer er unikt sammensatte , hvorfor det også er forskelligt fra person til person, hvad der giver god mening for den enkelte. Det er ikke min erfaring, at der er en enkelt terapeutisk tilgang/tradition eller teknik, der egner sig til alle problemer og alle personer, og jeg opdaterer løbende min viden gennem kurser, supervision mm, og har efteruddannelser indenfor en række terapeutiske teknikker

Tidligere har jeg arbejdet som klinisk psykolog indenfor hospitalsvæsnet, og en årrække arbejdede jeg med ledelse på et amtsligt behandlingscenter for traumatiserede klienter. Siden 2001 har jeg været selvstændig praktiserende psykolog og erhvervspsykolog.

Typiske arbejdsopgaver:

Psykoterapi og personlig udvikling i forhold til personer der arbejdsmæssigt eller privat er i omstilling/krise, eller ønsker større selvindsigt og gennemslagkraft, herunder personer der som følge af ulykker, traumer, chikane/mobning, stress m.v. har udviklet depression, udbrændthed, PTSD m.v. Da jeg er tilknyttet Sygesikringen med ydernummer, kommer en del med henvisning fra deres praktiserende læge, en del er selvbetalere, ligesom en del har en bevilling fra deres sundhedsforsikring eller anden forsikring.

Sammen med fysioterapeuter har jeg i perioder haft et gruppebehandlingsforløb for personer med langvarige smertetilstande

Superviserer og coacher en række teams og faggrupper i den offentlige sektor, herunder psykologer der er i gang med efteruddannelsesforløb.

Arbejder med ledersparring og udvikling i forhold til ledere i den private sektor.

Udfører arbejdsmarkedsrelateret testning og afklaring for en række kommuner og revalideringsinstitutioner.

Behandlingsopgaver for SOS International, en række forsikringsselskaber og Dansk Røde Kors.

Erhvervsmæssige konsulentopgaver for Falck Health Care.

Arbejdsliv og historik:

Partner kontorfællesskabet Psykologerne M P Bruuns Gade 36, 2012

Partner  Erhvervspsykologerne, 2001

Centerleder  RevaCenter for Flygtninge Århus Amt, 2000- 2001

Behandlingsleder og souschef,  ForrevalideringsCenter for Flygtninge Århus Amt 1996-99

Supervisor for privatpraktiserende psykologer, rådgivninger, institutioner m.v. siden 1994

Ekstern klinisk lektor Aarhus Universitet, klinisk psykologi 1992-96

Timelærer klinisk psykologi, Sygeplejeskolen Århus Amts Sygehus, 1990-93

Klinisk psykolog Psykiatrisk Hospital i Århus, 1987-96

Psykolog i Sex og Samlivsrådgivningen, Århus 1987-89

Studenterpsykolog ved Universitetsklinikken, Psykologisk Institut Århus 1985-87

Uddannelsesmæssige kvalifikationer:

Akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, 2020 se evt mere på IKAS

Certificeret i Leadership Equity Assesment, 2009 se evt mere på www.leadership-equity.dk

Certificeret i HR-værktøjerne fra People Tools, 2005 se evt. mere på www.peopletools.dk

EMDR certificeret, Level I og II, 2002 se evt. mere her EMDR

2 årig  Organisationspsykologisk Uddannelse for ledere og konsulenter, ved Institut for Gruppeanalyse København 1999-2000, se evt.  www.iga-kbh.dk/opu

Lederkurser Århus Amt, 1996-1999

Supervisor i Psykoterapi på specialistniveau, 1996

Specialist i Psykoterapi, 1996 efter omfattende træning og supervision indenfor en række terapeutiske traditioner

3 årig efterudd. i gruppeanalytisk psykoterapi, ved IGA i Aarhus, 1991-1993. Se evt.  www.iga-aarhus.dk

Autoriseret psykolog, 1990 se evt. psykolognævnet

Cand. psych. fra Aarhus Universitet, 1987

 

Medlem af: Dansk Psykolog Forening og  ISTSS


by