Intro

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 1987, er autoriseret af Dansk Psykolognævn, har ydernummer under sygesikringen, og er tilknyttet en række netværk.

Jeg har en specialistuddannelse indenfor psykoterapi, og benytter såvel interpersonelle som psykodynamiske og kognitive tilgange (ACT, mindfulness etc) i arbejdet. Ligeledes har jeg en supervisor uddannelse og tilhørende supervisorgodkendelse indenfor psykoterapi. Jeg arbejder  primært  med psykoterapi, coaching, stresshåndtering, psykologiske undersøgelser og supervision, og arbejder såvel individuelt, som med par og grupper.

Endvidere har jeg en organisationspsykologisk leder- og konsulentuddannelse, der bygger på gruppedynamiske, systemiske og socialkonstruktionistiske traditioner, og jeg arbejder således også med konfliktløsning, ledelses og samarbejdsudvikling indenfor offentlige og private virksomheder.

Bjarne Gramstrup
M. P. Bruuns Gade 36  2.th
8000 Århus C
tlf: 51 35 66 20

Mail: bg@psykologen.biz og bg@erhvervspsykologerne.dk – hvis du kan sende krypteret mail, kan sikker mail modtages her.

Ellers kan du anvende Gramstrup@protonmail.com til sikker mail for personfølsomme oplysninger


Posted in Uncategorized by